..

Dzień Wody

powrót
„Bezpieczeństwo wody i żywności” – pod takim hasłem 21 marca obchodzono tegoroczny Światowy Dzień Wody. Do tak ważnej akcji włączyli się uczniowie Szkoły Podstawowej w Strzelcach, przybliżając problem gospodarki wodnej na świecie.
 
 

Smerfy przeganiające psotliwego Gargamela wprowadziły zebranych uczniów w temat zanieczyszczeń wód oraz sposobów ich oczyszczania. Prace w grupach oraz liczne konkursy były podsumowaniem tematu dnia.

 
 
 

Po raz trzeci szkoła zgłosiła swoją gotowość do realizacji Ogólnopolskiego program edukacyjnego „P&G. Żyj, poznawaj, rozwijaj się”, który łączy edukację ekologiczną i obywatelską dzieci z działaniami na rzecz środowiska naturalnego.

 
 

Prężnie działający w szkole klub „EKOsmakosze”, w obecnym roku podjął się realizacji kolejnego z proponowanych tematów zajęć ekologicznych – Woda, podstawa życia. Program obejmuje informacje z zakresu ochrony zasobów wodnych Ziemi. Celem cyklu zajęć jest zapoznanie dzieci z problemem deficytu wody na świecie i w Polsce, przekazanie informacji o zanieczyszczeniach wód i sposobach jej oczyszczania.
 
Zajęcia pokazały, jak chronić zasoby wodne i nie marnować wody.
 
 

Obchody Dnia Wody w strzeleckiej szkole były podsumowaniem i wielkim sprawdzianem dotychczasowej wiedzy zdobytej podczas realizacji tematów. Pod okiem p. Jolanty Żukowskiej, uczniowie klasy IV przygotowali inscenizację opowieści o szkodach jakie uczynił Gargamel w smerfowej wiosce oraz jak uporali się z problemem zanieczyszczenia rzeczki, mali niebiescy mieszkańcy. Kilka faktów dotyczących zużycia wody każdego dnia, podczas wykonywania codziennych czynności wzbudził niepokój wśród słuchaczy.

 
 

Plan dnia przewidywał też część zadaniową, którą przygotowały panie Ewa Porowska i Małgorzata Adamowska.

 

 

Uczniowie przygotowywali plakaty, komiksy oraz układali piosenki na wcześniej określony temat: klasa IV „Krążenie wody w przyrodzie”, klasa V „Organizmy występujące w środowisku wodnym oraz jego pobliżu” a klasa VI „Przyczyny zanieczyszczeń wód oraz metody ich oczyszczania”. Opracowano też Kodeksy zachowania się w wodzie, na plaży oraz dla wędkarzy.

 Na koniec każda klasa prezentowała swoje prace przed pozostałymi.

 
 

Podsumowano także wcześniej organizowane konkursy, których efekty zdobiły ściany szkolnego korytarza.

 
 
 

 

Najwięcej pkt. za udział w konkursach zdobyła Sylwia Grzymska z klasy VI, Marta Kochalska z klasy V oraz Julia Błaszczyk z klasy IV.

 
 

Mamy nadzieję, że poruszane problemy, które nie dotyczą tylko pojedynczego mieszkańca ziemi, ale całej populacji naszej Ziemi, na stałe zakorzeniły się w świadomości dzieci.

M.Adamowska

.