.

„Tworzymy kulturę szacunku w sieci”

powrót 
 

Już po raz czternasty w Polsce, a dziesiąty w strzeleckiej szkole obchodzono Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznej akcji „Tworzymy kulturę szacunku w sieci” zwracało uwagę na rolę każdego użytkownika sieci, na poszanowanie innych osób, ich prywatności czy odmiennych poglądów.

 
 
Jest to temat trudny i wciąż mało respektowany zarówno przez dzieci, młodzież jak i dorosłych. Dlatego w szkole zagadnienia dotyczące tegorocznych obchodów zostały realizowane po powrocie z ferii zimowych i trwały ponad dwa tygodnie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W ramach zajęć komputerowych i informatyki w klasach IV-VII, poruszono problem cyberprzemocy, opracowywano zasady netykiety i savoir vivru w sieci. Przypominano jak tworzyć bezpieczne hasła. Tworzono plakaty, prezentacje multimedialne oraz filmy. W każdej z klas, wypracowano zasady bezpiecznego korzystania z sieci. Dla podsumowania i utrwalenia tak ważnych i nie łatwych treści uczniowie przystąpili do konkursu wiedzy „Z komputerem za pan brat”. W każdej klasie wyłoniono 2 najlepszych uczniów.
 
 
 
W klasie 4 największa wiedzą wykazali się Filip Sacharczuk i Karolina Wrzeszcz. W klasie Va Miłosz Nowak i Urszula Hoffmann, natomiast w klasie Vb Agnieszka Mielitz z Amelią Czekalską.  Test na wyższym poziomie najlepiej w klasie VI napisali Bartosz Różański i Kajetan Kołodziej. W klasie VIIa najwyższy wynik uzyskały Natalia Szefer i Daria Knach, natomiast w klasie VIIb Dobrosława Nowak z Wiktorią Górską. Oczywiście wyniki testu przełożyły się na wysokie pozytywne oceny.
 
 
 
 
Były też zadania dodatkowe. W klasie 4 do wykonania był plakat „Strażnik Internetu”, który wykonały: Amelia Bentkowska i Karolina Wrzeszcz otrzymując tym samym upominek. Zadaniem klas 5 było opracowanie plakatu „Szacunek w sieci”. Tu swoją pomysłowością wykazały się Nikola Pufalska i Urszula Hoffman. Uczniowie klasy 6 mogli wykazać się umiejętnościami tworzenia prezentacji multimedialnej, z której skorzystali Julia Pasierbek i Kajetan Kołodziej. W edukatorów młodszych kolegów i koleżanek zabawiły się uczennice klasy VIIa Paula Kucy, Oliwia Gajc i Natalia Szefer. Przygotowały film „szacunek w sieci”.
 
 
 
 
 

Wszystkie prace zarówno konkursowe jak i te wypracowane podczas zajęć zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu.

Do edukacji zaproszono również rodziców zachęcając do wzięcia udziału w krótkim szkoleniu on-line, którego link zamieszczona na FB. 

            Wszystkie działania podejmowane w ramach DBI miały na celu uświadomienie dzieciom, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem nie tylko użytecznym ale przede wszystkim bezpiecznym. 

 
 
 

M.Adamowska

.